BMW X4 G02

BMW X4 G02

per-day-rate
Per Day Rate
฿ 12,000 / Day
Book Now

  Your name (required)

  Your email (required)

  Telephone Number (required)

  Subject (required)

  Which car would you prefer to use ? (required)

  Any Request ?

  BMW X4  Xdrive 2.0 d Msport เช่ารถBMW X4 เช่ารถBMWX4 ทดลองรถBMW X4 Xdrive 2.0 d Msport  SAV ( Sport Avtivity V)

  เป็นรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเน้น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ซึ่งความสะดวกสบายทั้งหมดนี้ เรามีไว้เพื่อรองรับท่าน และแขกคนสำคัญของท่าน  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อธุรกิจ,  ประชุมดูงาน, รับรองลูกค้าคนสำคัญ, ผู้มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ, งานอบรมสัมมนา, ท่องเที่ยว ฯลฯ และที่สำคัญพนักงานขับรถของเราได้ถูกอบรมให้มีความสุภาพ เรียบร้อย มีความชำนาญในเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี พร้อมที่จะพาท่านและแขกคนสำคัญของท่านสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย

  Tel:                          089-814-4722,099-395-3529

  Official LINE:          @Richcars

  Facebook:              Richcars Rental

  Instagram:              Richcarsbangkok

  Youtube:                Richcars Bangkok

  E-mail:                    richcarsbangkok@gmail.com

  Whatsapp:            +66898144722