BMW X4

BMW X4

per-hour-rate
Per Hour Rate
฿ 9,000 / Hour -
per-day-rate
Per Day Rate
฿ 12,000 / Day -
Book Now

Your name (required)

Your email (required)

Telephone Number (required)

Subject (required)

Which car would you prefer to use ? (required)

Any Request ?

BMW X4  Xdrive 2.0 d Msport เช่ารถBMW X4 เช่ารถBMWX4 ทดลองรถBMW X4 Xdrive 2.0 d Msport  SAV ( Sport Avtivity V)

เป็นรถที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งเน้น ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ซึ่งความสะดวกสบายทั้งหมดนี้ เรามีไว้เพื่อรองรับท่าน และแขกคนสำคัญของท่าน  ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการติดต่อธุรกิจ,  ประชุมดูงาน, รับรองลูกค้าคนสำคัญ, ผู้มีชื่อเสียงทั้งใน และต่างประเทศ, งานอบรมสัมมนา, ท่องเที่ยว ฯลฯ และที่สำคัญพนักงานขับรถของเราได้ถูกอบรมให้มีความสุภาพ เรียบร้อย มีความชำนาญในเรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี พร้อมที่จะพาท่านและแขกคนสำคัญของท่านสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย

Tel:                          089-814-4722,099-395-3529

Official LINE:          @Richcars

Facebook:              Richcars Rental

Instagram:              Richcarsbangkok

Youtube:                Richcars Bangkok

E-mail:                    richcarsbangkok@gmail.com

Whatsapp:            +66898144722