เบาะโดยสารถูกออกแบบให้เหมือนกับที่นั่ง First Class บนเครื่องบิน

เบาะโดยสารถูกออกแบบให้เหมือนกับที่นั่ง First Class บนเครื่องบิน

Leave a Reply